Stötvågsbehandling

Leg. Kiropraktor Martin Wiknander

- en del av Koppjärk Hälsocenter Rättvik

 

Stötvågsbehandling:

 

Behandlingsmetoden är effektiv mot problem i senor och muskelfästen.

Fungerar även bra på överspända muskler att slappna av.

 

Stötvågens primära behandlingsområden:

 

- Tennisarmbåge (samma som musarmbåge - smärta utsida armbåge)

 

- Golfarmbåge (dvs omvänd tennisarmbåge - smärta insida armbåge)

 

- Löparknä (smärta utsidan av knät ffa under rörelse)

 

- Hopparknä (smärta 1-3 cm nedanför knäskålen)

 

- Hälseneproblematik

 

- Plantar Fascit (kallas ”Hälsporre” i folkmun - smärta i början av/mitt i hålfoten)

 

- Kalkaxel

 

Dessa symptom brukar vara ihärdiga och kräver sina behandlingar samt specifik rehab.

Räkna med 3-5 behandlingar under 2-6v tid.

 

 

Vad är Stötvåg?

- Ett mekaniskt tryck som slår på/mot sena/muskel. Likt en rekyl.

En tryckluftsmotor sätter fart på en kula i ett rör, som sedan slår mot munstycket som ligger mot Din sena/muskel.

En tryckvåg/stötvåg går genom vävnaden och skapar en positiv påverkar på cellerna.

Startar en återväxt av små blodkärl - som in sin tur förser det skadade området med läkningsprocessande substanser.

Det handlar EJ om någon elektrisk stöt.

 

Är det alltid samma tryck?

- Nej, det finns specifika tryck och snabbhet på kulan, till varje specifikt problem. Maskinen har detta förprogrammerat.

Givetvis går det att ställa ner trcket om det upplevs som för hårt. Alla individer känner av smärta på olika mycket.

 

Gör det ont?

- Ja och Nej. Ett irriterat och ömmande område är alltid känsligare.

Oftast känns det mer de två första minuterna - sedan blir området lite bedövat.

Gör det för ont på inställt program, då sänks trycket till precis under smärtgränsen - sedan kan trycket ökas efter några minuter.

 

Hur lång tid tar det?

- En behl med stötvågsmaskinen varar i 5-10 min, effektiv tid. Dvs 2000-10 000 slag.

Där utöver ingår: Förklaring till problematiken, hur Du ska förhåla Dig till problematiken samt instruktion av rehabövningar.

45min besökstid på varje behandlingstillfälle.

 

Behandlingsintervall?

- I regel 1 gång i veckan i 3 veckor. (Kan bli lite tätare om tillståndet är markant irriterat).

Behl nr 4: 10-14 dagar senare.

Behl nr 5: 2-5 veckor senare.

 

Kontraindikation:

- Har du erhållit kortisonspruta inom 2 månader i tilltänkta behandlingsområdet - får ej behandling utföras.

Efter de 2 månaderna är det inga problem att behandla med Stötvåg.

- Intar blodförtunnande farmaka

- Har medfödda fel på koaguleringssystemet (böldarsjukan)

- Gravid

 

Copyright © All Rights Reserved