Behandlingen

Leg. Kiropraktor Martin Wiknander

- en del av Koppjärk Hälsocenter Rättvik

Behandlingen:

 

Kiropraktik är en behandlingsform som utgår från att avhjälpa kroppen från dess rörelseinskränkningar. Finns det en "blockering" i ryggraden så kan det störa signaler till muskler. Detta går att åtgärda genom ej ledjustering - "knak och brak " i folkmun. Generellt tror allmänheten att det är detta som en kriopraktor utför. Det finns kiropraktorer som jobbar enbart på detta vis - något som jag anser ej är tillräckligt i många fall. Muskler är inblandade i all problematik och måste ha sin behandling på olika sätt tex triggerpunktsterapi, stretch, akupuktur, massage, stötvågsterapi.

 

Under åren som går så utformas var enskild terapeut sin egen stil av behandling. Allt eftersom var enskild terapeut har för intresse samt går fortbildningskurser.

 

Hur behandlar Martin Wiknander?

 

Ingen behandling är den andra lik. Detta pga att kroppen svarar på behl och sedan är det andra muskler som behöver att tas om hand . Det är likt att skala en lök. Behandlar först de muskler som vanligast brukar vara involverade i ett viss problamtik tex höftböjare & ryggmuskler vid ryggsmärta.

Har patienten mycket smärta, då går ej vissa behandlingssätt att utföra, som troligt går att utföra på nästkommande behandling eller behandling efter det. Varje behandling är anpassad efter individen tex tycker pat att det är obehagligt med ledjustering så utförs ej det - finns andra metoder att jobba med.

 

Behandlingen läggs upp i olika steg:

1. Undersökning:

1.1. Gå igenom fullständig sjukdomshistoria.

1.2 Utför olika tester för rådande problematik. Grovkraft & Neurologiska tester. (smärtsamma rörelser lägger grunden för ställande av diagnos)

1.3 Muskeltester för att se vilka muskler som jobbar till fullo och vilka som är kraftreducerade pga att de är överansträngda/smärtsamma.

 

2. Behandling:

2.1 Balansera upp muskeler som ej är futt aktiva.

2.2 Justera/Mobilisera leder som ej rör sig till fullo.

2.3 Behandla överspända muskler med olika tekniker - Stretch, tryck, massage, akupunkur, stötvågsterapi.

 

3. Rehabilitering:

3.1 Informera patienten hur den ska förhålla sig till sin problematik.

3.2 Instruera patienten till rehabliteringsövningar.

 

Rehabliteringsövningar kan bestå av såväl

- Stretch.

- Träning av en muskel eller sammansatta rörelser.

- Stresshantering.

- Lära sig att bryta vardaligt rörelsemönster.

 

En behandling gör nytta - en behandlingserie på 3-5/ggr under 3-8 veckor ger skillnad.

Kroppen tar tid på sig för att ställa om till det "nya". Det går dock oftast fortare att korrigera fel, än den tid som Du haft problematiken.

 

En behandlingserie hos mig, ska vara som en undervisning för Dig om Din kropp och hur Du hanterar rådande problematik.

 

Utbildning:

 

- Massör 2001

- Skandinaviska Kiropraktorhögskolan 2003-2008

- Akupunktur - dry needling 2008, 2015

- Kroppsbalansering 2011

- Qinopraktik steg 1, 2, 3, 4, 5 (av 9) 2013-2015

- Antistress-kurs 2015

- Behandling med stötvågsmaskin 2014 & 2015

- Interna Workshops på Ortopedmedicinska Institutet (2008-2016)

Copyright © All Rights Reserved