Behandlingen

Behandlingen:


Kiropraktik är en behandlingsform som utgår från att avhjälpa kroppen från dess rörelseinskränkningar. Finns det en "blockering" i ryggraden så kan det störa signaler till muskler.  Detta går att åtgärda genom  ej ledjustering -  "knak och brak " i  folkmun. Generellt tror allmänheten att det är detta som en kriopraktor utför.  Det finns kiropraktorer som jobbar enbart på  detta vis -  något som jag anser ej är tillräckligt i många fall.  Muskler är  inblandade i all problematik och måste få erhålla behandling på olika sätt tex triggerpunktsterapi, stretch, akupuktur, massage, stötvågsterapi.


Under årens lopp så utformar var enskild terapeut sin egen stil av behandling. Allt eftersom var enskild terapeut har för egenintresse samt går  fortbildningskurser.


Hur behandlar Leg Kiropraktor Martin Wiknander?


Ingen  behandling är den andra lik. Detta pga att  kroppen svarar på behl och sedan är det andra muskler som behöver att tas om hand .

Det är likt  att skala en lök. Behandlar  först de  muskler som vanligast brukar vara involverade i en viss problamtik tex höftböjare & ryggmuskler  vid  ryggsmärta.


Har patienten mycket  smärta, då går ej  vissa  behandlingssätt att utföra, som troligt går att utföra på nästkommande behandling eller behandling efter det.  Varje  behandling är anpassad efter individen tex  tycker pat att det är obehagligt med ledjustering så utförs ej det - finns andra metoder att jobba med.


Behandlingen läggs upp i  olika steg:

1. Undersökning:

1.1. Gå igenom fullständig sjukdomshistoria.

1.2  Utför olika tester för  rådande problematik. Grovkraft & Neurologiska tester. (smärtsamma rörelser lägger grunden för ställande av diagnos)

1.3  Muskeltester för att se vilka muskler som jobbar till fullo och vilka som är kraftreducerade pga att de är överansträngda/smärtsamma.


2. Behandling:

2.1 Balansera upp muskeler som ej är futt aktiva.

2.2 Justera/Mobilisera leder som ej rör sig till fullo.

2.3 Behandla överspända muskler med olika tekniker - Stretch, tryck, massage, akupunkur, stötvågsterapi.


3.  Rehabilitering:

3.1 Informera patienten hur den ska förhålla sig till sin problematik.

3.2 Instruera patienten till rehabliteringsövningar.


Rehabliteringsövningar kan bestå av såvä;

- Stretch.

- Träning av en muskel eller sammansatta rörelser.

- Stresshantering.

- Lära sig att bryta vardaligt rörelsemönster.   


En behandling gör nytta - en behandlingserie på 3-5/ggr under 3-8 veckor gör skillnad.


Kroppen tar tid på sig för att ställa om till det "nya". Det går dock oftast fortare att korrigera fel, än den tid som Du haft problematiken.


En behandlingserie hos mig, ska vara som en undervisning för Dig om Din kropp och hur Du hanterar rådande problematik. 


 

Utbildning:


- Dipl. Massör 2001

- Skandinaviska Kiropraktorhögskolan 2003-2008

- Akupunktur - dry needling 2008, 2015

- Kroppsbalansering 2011

- Qinopraktik steg 1, 2, 3, 4, 5 (av 9) 2013-2015

- Antistress-kurs 2015

- Behandling med stötvågsmaskin 2014 & 2015

- Interna Workshops på Ortopedmedicinska Institutet Göteborg (2008-2016)

- DNS (Dynamiskt Neuromotorisk Stabilisering) Rehab,

steg 1 Stockholm 2019, steg 2 Prag 2020