Behandlingen

Leg. Kiropraktor Martin Wiknander

- en del av Koppjärk Hälsocenter Rättvik

Behandlingen:


Kiropraktik    är en behandlingsform som   utgår från att avhjälpa kroppen från dess rörelseinskränkningar. Finns det en "blockering" i ryggraden så kan det störa signaler till muskler.   Detta går att åtgärda genom  ej ledjustering -  "knak och brak " i  folkmun. Generellt tror  allmänheten att det är detta som en kriopraktor utför.  Det finns kiropraktorer som jobbar enbart på  detta  vis -  något som  jag  anser ej är tillräckligt i många  fall.  Muskler är  inblandade i all problematik  och  måste  ha sin behandling på  olika sätt tex triggerpunktsterapi, stretch, akupuktur, massage, stötvågsterapi.


Under åren som går så utformas  var enskild terapeut sin egen stil av behandling. Allt eftersom var  enskild  terapeut    har för  intresse samt går   fortbildningskurser.


Hur  behandlar  Martin Wiknander?


Ingen  behandling är den andra lik.  Detta pga att  kroppen svarar på behl och sedan är det andra muskler som behöver att tas om hand . Det är likt  att skala en lök. Behandlar  först de  muskler som vanligast brukar  vara  involverade i  ett viss  problamtik tex  höftböjare &  ryggmuskler  vid  ryggsmärta.

Har patienten mycket  smärta, då går ej  vissa  behandlingssätt att utföra, som troligt går att utföra på nästkommande behandling eller behandling efter det.  Varje  behandling är anpassad efter individen tex  tycker pat att det är obehagligt med ledjustering så utförs ej det - finns andra metoder att jobba med.


Behandlingen läggs upp i  olika steg:

1. Undersökning:

1.1. Gå igenom fullständig sjukdomshistoria.

1.2  Utför olika tester för  rådande problematik. Grovkraft & Neurologiska tester. (smärtsamma rörelser lägger grunden för ställande av diagnos)

1.3    Muskeltester    för att  se vilka  muskler   som jobbar till fullo och vilka som är kraftreducerade pga att de är överansträngda/smärtsamma.


2. Behandling:

2.1 Balansera upp muskeler som ej   är futt aktiva.

2.2 Justera/Mobilisera leder som ej rör sig till fullo.

2.3 Behandla överspända muskler med olika tekniker - Stretch,  tryck, massage,  akupunkur, stötvågsterapi.


3.  Rehabilitering:

3.1 Informera patienten hur  den ska förhålla sig till sin problematik.

3.2 Instruera  patienten  till  rehabliteringsövningar.


Rehabliteringsövningar kan bestå av  såväl

- Stretch.

-  Träning av en muskel eller sammansatta rörelser.

- Stresshantering.

- Lära sig att bryta  vardaligt rörelsemönster.   


En  behandling  gör   nytta - en behandlingserie på 3-5/ggr under 3-8 veckor ger skillnad.

Kroppen tar tid på sig för  att ställa om till det "nya".    Det går dock  oftast fortare att korrigera fel, än den tid som Du haft    problematiken.


En  behandlingserie hos mig, ska vara som en undervisning för Dig  om Din kropp och hur  Du hanterar   rådande problematik. 


 

Utbildning:


- Massör 2001

- Skandinaviska Kiropraktorhögskolan 2003-2008

- Akupunktur - dry needling 2008, 2015

- Kroppsbalansering 2011

- Qinopraktik steg 1, 2, 3, 4, 5 (av 9) 2013-2015

- Antistress-kurs 2015

- Behandling med stötvågsmaskin 2014 & 2015

- Interna Workshops på Ortopedmedicinska Institutet  (2008-2016)

Copyright © All Rights Reserved