Stötvåg


Stötvågsbehandling:


Behandlingsmetoden är effektiv mot problem i senor och muskelfästen.

Fungerar även bra på överspända muskler att slappna av.


Stötvågens primära behandlingsområden:


- Tennisarmbåge (samma som musarmbåge - smärta utsida armbåge)


- Golfarmbåge (dvs omvänd tennisarmbåge - smärta insida armbåge)


- Löparknä (smärta utsidan av knät ffa under rörelse)


- Hopparknä (smärta 1-3 cm nedanför knäskålen)


- Hälseneproblematik


- Plantar Fascit (kallas ”Hälsporre” i folkmun - smärta i början av/mitt i hålfoten)


- Kalkaxel


Dessa symptom brukar vara ihärdiga och kräver sina behandlingar samt specifik rehab.

Räkna med 3-5 behandlingar under 2-6v tid.Vad är Stötvåg?

- Ett mekaniskt tryck som slår på/mot sena/muskel. Likt en rekyl.

En tryckluftsmotor sätter fart på en kula i ett rör, som sedan slår mot munstycket som ligger mot Din sena/muskel.

En tryckvåg/stötvåg går genom vävnaden och skapar en positiv påverkar på cellerna.

Startar en återväxt av små blodkärl - som in sin tur förser det skadade området med läkningsprocessande substanser.

Det handlar EJ om någon elektrisk stöt.   


Är det alltid samma tryck?

- Nej, det finns specifika tryck och snabbhet på kulan, till varje specifikt problem. Maskinen har detta förprogrammerat.

Givetvis  går det att ställa ner trcket om  det upplevs  som för hårt.  Alla individer känner av smärta på  olika mycket.


Gör det ont?

- Ja och Nej. Ett irriterat och ömmande område är alltid känsligare.

Oftast känns det mer de två första minuterna - sedan blir området lite bedövat.

Gör det för ont på inställt program, då sänks trycket till precis under smärtgränsen - sedan kan trycket ökas  efter några minuter.


Hur lång tid tar det?

- En behl med stötvågsmaskinen varar i 5-10 min, effektiv tid. Dvs 2000-10 000 slag.

Där utöver ingår:  Förklaring till problematiken, hur Du ska förhåla Dig till problematiken samt instruktion av rehabövningar.

45min besökstid på varje behandlingstillfälle.


Behandlingsintervall?

- I regel 1 gång i veckan i 3 veckor. (Kan bli lite tätare om tillståndet är markant irriterat).

Behl nr 4: 10-14 dagar senare.

Behl nr 5:  2-5 veckor senare.


Kontraindikation:

- Har du erhållit kortisonspruta inom 2 månader i tilltänkta behandlingsområdet - får ej behandling utföras.

Efter de 2 månaderna är det inga problem att behandla med Stötvåg.

- Intar blodförtunnande farmaka

- Har medfödda fel på  koaguleringssystemet (böldarsjukan)

- Gravid