Vad kan förväntas av en behandling

Förväntningar på behandlingen:


Det ska kännas en skilland i kroppen jämfört med innan behandingen.


Vanligt förekommande reaktioner  direkt efter behandling:  törstig,  frusen  eller trött. (hunger i vissa fall)

Det kan förekomma  en eller flera  samtidigt.   Intag av vatten rekommenderas, 1-2 liter  under samma dag som behl har utförts.


Vid ländryggsbesvär är det inte alls ovanligt att magen  åter kommer igång.

Vissa individer   är "lösa i magen" när ryggväken är som mest intensiv.


Ömhet på behandlande ställen är vanligt förekommande. 


Förvänta Dig inte att allt ska lösas på en  behandling!

Det har varit en process för kroppen att hamna i  dålig status tex repitativa  ensidiga rörelser, stress under längre tid mm.

Då är det en  ny process som  sätter igång för att vända  rådande status till bra.

Detta tar  oftast 3-5 behandlingar. 


En normal behandlingsserie  vid ett  smärttillstånd brukar vara upplagd  på 1 behandling i veckan i 3 veckor.

Därefter utvärdering hur framgångsrikt behandlingarna  varit. Om normalt tillfrisknande så är det vid det här laget

helt okej status och en uppförljning sker 2 veckor senare, om ytterligare bättring  men lite känningar kvar så 

planeras behandling 5 in  om ytterligare 2-4  veckor.


Under behandlingen  tilldelas Du som patient 2-4 övningar(stretch och styrka) för att bryta det dåliga rörelsemönstret.

Övningarna ska i regel utföras varje dag i 2v - precis som läkaren ordinerar en kur medicin.

Utförs dessa så påskyndas  läkningen och antal behandlingar reduceras. 


För att få ett  hållbart behandlingsresultat så bör övningarna utföras någon/några gånger i veckan  efter avslutad behandling. 

Det är nämligen mer troligt att betendemönstret ligger kvar pga det oftast handlar om jobbrelaterade moment eller om

en viss idrott , som kräver den monona rörelsen.


Jobbrelaterade  mönter går att bryta, eller åtminstone reducera .....

-  en hantverkare som alltid går ner på knä med samma ben  - byt  ben eller börja  alternera. 

-  bilåkande, se till att sitta så rakt  i sätet som går med bäcken samt lägg underarmar på låren, håll   i ratten nedtill. Sitt ej och häng innåt eller lite utåt med vä arm mot bildörren och vä hand uppepå ratten. 

- Idrottaren måste börja träna sin  monotona rörelse spegelvänt tex en golfare, utöföra rotationer  åt motsatt håll med motstånd.


Några väglednade slutord:

Det som används mest, slits  mest. Överbelastning och smärta går hand i hand. 


Rörelseapparaten dvs kroppens leder och muskler mår alltid bäst av symmetri!!!


 

Utbildning:


- Massör 2001.

- Skandinaviska Kiropraktorhögskolan 2003-2008

- Akupunktur - dry needling 2008

- Kroppsbalansering 2011

- Qinopraktik steg 1, 2, 3, 4, 5 (av 9) 2013-2015

- Antistress-kurs 2015

- Behandling med stötvågsmaskin 2014 & 2015


....samt antalet interna Workshops på Ortopedmedicinska Institutet ( 7 år).