Referenser

Patientreferenser:Här kommer det publiceras utlåtande från patienter.

Om hur behehandling har fungerat på dem, vad för rehab De tyckt varit bra m.m.


Kommer omfatta många patientkategorier tex hantverkare, kotorsarbetaren, motionären och elitidrottaren.

Onlinebokning:


     
       Företaget innehar F-skatt - Västkustens Kiropraktik c/o Ortopedmedicinska Institutet


        Bankgiro: 310-3983

        info@kiropraktormartin.se

        Tel: 0707-71 40 40